Vaiko išlaikymo dydžio pakeitimas

Šalyje nuolat augant pragyvenimo lygiui, didėjant tiek prekių, tiek paslaugų kainoms, išsiskyrę tėvas arba motina, su kuriuo lieka gyventi vaikas po santuokos nutraukimo, neretai susiduria su priteisto išlaikymo dydžio nepakankamumo problema, kai kito vieno iš tėvų mokamo išlaikymo dydis yra neproporcingai mažas, atsižvelgiant į ilgainiui didėjančius vaiko poreikius bei augantį pragyvenimo lygį šalyje. Tokiu atveju didesnė išlaikymo našta tenka tam vienam iš tėvų, su kuriuo vaikas lieka gyventi.

Ilgainiui išlaikymo dydis dėl didėjančių kainų bei augančių vaiko poreikių gali tapti neadekvatus

Pavyzdžiui, tėvai išsiskyrė 2012 metais, kai vaikui buvo 5 metai, nutraukdamas santuoką teismas nustatė 150 Eur (tuo metu apie 500 litų, kas buvo tikrai nemažai) išlaikymą, tačiau 2021 metais, kai vaikas yra paauglys, priteistas išlaikymo dydis, atsižvelgiant į per dešimtmetį ženkliai padidėjusias kainas bei išaugusius vaiko poreikius, patenkina tik mažąją dalį vaiko kasdieninių poreikių bei yra akivaizdžiai neadekvatus.

Išlaikymo dydis nėra absoliutus ir nekeičiamas,- atvirkščiai, jis gali ir turi būti padidintas, atsižvelgiant į vaiko poreikių augimą

www.pixabay.com

Gera žinia yra ta, kad priteisto vaikui išlaikymo dydis nėra kažkoks absoliutus ar nekeičiamas, atvirkščiai, jis gali būti keičiamas, atsižvelgiant į kaip ne kartą minėta išaugusius vaiko poreikius, kainų kilimą, tėvų turtinės padėties pasikeitimą. Tad aukščiau nurodytoje situacijoje vienas iš tėvų, su kuriuo liko gyventi vaikas, turi teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio vaikui pakeitimo (padidinimo), savo prašymą grįsdamas išaugusiais vaiko poreikiais.

Vaiko išaugę poreikiai – ne tik vienas iš, bet ir pagrindinis išlaikymo dydžio padidinimo pagrindas

Teismui reikia pateikti tokį reikalavimą pagrindžiančius įrodymus. Kai kurios aplinkybės, kaip, pavyzdžiui, vaiko kasdieninių poreikių arba kainų šalyje padidėjimas, gali būti savaime suprantamos ir nereikalauti papildomų įrodymų, o kai kurios individualios aplinkybės, kaip, pavyzdžiui, vaiko specialūs poreikiai, tėvų turtinės padėties pasikeitimas, reikalauja jų pagrindimo teikiamais įrodymais, kuriuos teismas kiekvienu atveju vertina individualiai kartu su kitomis reikšmingomis aplinkybėmis bei kitais įrodymais byloje.

Į kokias aplinkybes atsižvelgia teismai, vertindami išlaikymo pakeitimo būtinumą?

Teismai, nagrinėdami bylas dėl išlaikymo dydžio pakeitimo, pripažįsta, kad tais atvejais kai išlaikymo sumos dydis buvo nustatytas seniai, kai vaiko poreikiai buvo nedideli, priteisto išlaikymo neužtenka, nes viskas ženkliai pabrango. Vaikas auga, auga ir poreikiai.

Išlaikymo dydis gali būti keičiamas ir pasikeitus tėvų pajamų lygiui

Teismai savo praktikoje pažymi, kad pagal LR CK 3.201 str. 1 d. teismas gali sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis. Sistemiškai aiškinant LR CK 3.201 str., darytina išvada, kad išlaikymo dydžio peržiūrėjimas galimas ne tik iš esmės pasikeitus tėvų turtinei padėčiai, bet ir nepilnamečių vaikų poreikiams.

www.pixabay.com

LR CK 3.192 str. 3 d. nustato, jog materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Tuo tarpu Lietuvos Aukščiausias Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-491/2013 yra pažymėjęs, kad tėvų pareiga teikti vaikui išlaikymą yra imperatyvi ir jos nevykdymas negali būti pateisinamas gaunamomis pajamomis. Taigi, tėvo bei motinos turtinė padėtis nėra viską nulemianti nustatant išlaikymo dydį, o vertindamas tėvų turtinę padėtį, teismas turi atsižvelgti į prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą (CK 3.3 straipsnio 1 dalis), lemiantį, kad visos abejonės dėl išlaikymo turi būti vertinamos vaiko interesų naudai. Taigi, vadovaujantis teismų praktika, pažymėtina, kad vaiko poreikių padidėjimas yra esminis rodiklis, sudarantis pagrindą didinti priteisto išlaikymo dydį ir šiuo atveju tėvų pajamų reikšmė yra antraeilė.

Kai vaiko poreikiai padidėja, o tėvų turtinė padėtis išlieka nepakitusi arba pablogėja, teismas, atsižvelgdamas į vaiko poreikių prioritetą, gali padidinti išlaikymo dydį

www.pixabay.com

Paprastai kalbant, byloje nustatyta aplinkybė, kad padidėjo vaiko poreikiai, tėvų pajamoms išlikus nepakitusioms arba joms net ir sumažėjus, sudaro vienareikšmišką pagrindą didinti vaiko išlaikymo dydį. Teismai bylose dėl išlaikymo padidinimo akcentuoja tai, kad didinant išlaikymą būtina atsižvelgti į vaiko amžių, būtinas vaiko vystymosi sąlygas, užtikrinant vaiko poreikius maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui, ir tik paskui  į abiejų tėvų turtinę padėtį.

Nustačius, kokios aplinkybės sudaro išlaikymo dydžio keitimo (padidinimo) pagrindą, toliau vertėtų pasigilinti, koks išlaikymo dydis gali būti pripažintas „protingu“. Nuo kurios sumos yra „atsispiriama”, formuluojant ieškinio reikalavimus dėl išlaikymo dydžio padidinimo?

Minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas laikomas užtikrinančiu vaiko būtinus poreikius

Šiuo atveju atsakymas slypi taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje, kurioje laikomasi pozicijos, jog orientaciniu kriterijumi, priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems jo poreikiams patenkinti, pripažintinas minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-71/2010). 2020 m. spalio 14 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1114 nuo 2021 m. sausio 1 d. patvirtinta 642 Eur minimali mėnesinė alga (bruto), kas reiškia, jog kiekvieno iš tėvų skiriamo išlaikymo orientacinis dydis vaikui būtų pusė MMA , t.y. 321 Eur atėmus mokesčius.

www.pixabay.com

LAT taip pat pažymėjo, kad mažesnis išlaikymas (mažiau negu pusė MMA) teismo gali būti priteisiamas tik išskirtiniais atvejais, kai tėvai dėl susiklosčiusios itin sunkios turtinės padėties ar sveikatos būklės objektyviai nėra pajėgūs teikti didesnį išlaikymą. Šiuo atveju yra būtina teismui pristatyti įrodymus, pagrindžiančius šias aplinkybes. Tačiau paprastai minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas vaikui gali būti priteisiamas ir tuo atveju, jei vaiko tėvai nedirba, neturi turto, o jų pajamos yra minimalios. Tokia pozicija paaiškinama tuo, kad CK 3.192 straipsnyje įtvirtinta tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus yra imperatyvi ir jos nevykdymas negali būti pateisinamas gaunamomis minimaliomis pajamomis, bloga turtine padėtimi, kitų šeiminių ryšių susiformavimu ar kitomis aplinkybėmis.

Mažesnis išlaikymo dydis gali būti priteisiamas įrodžius, kad egzistuoja ypatingos aplinkybės, dėl kurių nurodyto dydžio išlaikymas būtų objektyviai neįmanomas

Taigi, atsakovui nesutinkant su ieškinio reikalavimu dėl pusės MMA dydžio išlaikymo priteisimo, jis teismui turi pateikti dokumentus, pagrindžiančius itin sunkią jo turtinę padėtį arba sveikatos būklę bei pagrįsti šių aplinkybių išskirtinumą. Tačiau, pavyzdžiui, išskirtinėmis nebus pripažintos aplinkybės, jeigu vaiko tėvas nedirba savo pasirinkimu ir nededa pastangų susirasti darbą pagal turimus įgūdžius. Šios aplinkybės neatleidžia jo nuo pareigos teikti išlaikymą vaikui.

Visos teisės saugomos. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją būtina nurodyti informacijos šaltinį.

Panašūs įrašai

7 Komentarai
  1. Rita

   Laba diena, Vaida, santuokos nutraukimo metu turi būti nustatoma bendravimo su vaiku tvarka. Teismas ją nustato atsižvelgdamas į vaiko interesus, taigi jeigu vaikas bijo tėvo ir bendravimas kelią grėsmę vaiko interesams, bendravimas gali būti nustatytas minimalus, dalyvaujant, pavyzdžiui, vaiko motinai ir/ar vaikų teisių atstovui. Tėvo teisių apribojimas yra kito proceso dalykas. Dėl alimentų, taip, juos galima didinti. Jei turite daugiau klausimų kreipkitės rita@teisevisiems.lt, aptarsime detaliau

 1. Laura

  Laba diena. Klausimas dėl alimentų indeksavimo. Teismas priteisė mokėti 220 € alimentų, tokią pat sumą turi skirti ir vaiką auginanti mama. Po indeksavimo suma alimentus mokančiam tėčiui yra 268€, ar tokią pačią sumą turi skirti ir mama? Ar jai lieka teismo pirminė suma 220 € ?

  1. Rita

   Laba diena,
   vienas iš tėvų, su kuriuo vaikas lieka gyventi, neskaičiuoja kiek išleidžia vaikui, nes išlaidos yra patiriamos kartu su kitomis išlaidomis maistui, už komunalines paslaugas ir pan. Vienam iš tėvų, su kuriuo vaikas lieka gyventi, pagal teismų praktiką, natūraliai tenka didesnė išlaikymo dalis, todėl išlaikymo dydžio skaičiuoti/pagrįsti nereikia.

  2. Rita

   Laba diena, mamos su kuria lieka gyventi vaikas, vaiko išlaikymui skiriamos sumos nėra tiksliai apskaičiuotinos, yra tik bendra taisyklė, kad tėvai turi prisidėti lygiosiomis dalimis vaiko išlaikymui, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad motina, su kuria lieka gyventi vaikas, skiria didesnę pinigų sumą natūraliai vaiko išlaikymui, tad ne, formaliai motinos skiriama vaiko išlaikymo suma nėra indeksuojama.

 2. Reda

  Sveiki,turiu klausima su vyru pasukome skirtingais keliais,skirybu dar nebuvo bet turime pagyventi atskirai ir laikui begant suprasime ar mes begalime buti kartu.Pas mane liko du vaikai tai su vyru nusprendeme susitarti graziuojiu del vaiku išlaikymo,kol dar oficialiai neisiskyre.Kiek galiu prasyti išlaikymui dviem vaikams? kokia būtu reali suma? Nenuskriaudziant vaiku ir jo.

Rašyti komentarą

Naujausi straipsniai

Žurnalistų atsakomybė už tikrovės neatitinkančios informacijos skelbimą
2024-02-20
Vaiko gyvenamosios vietos keitimas
2024-01-12
Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo atsisakymo pagrįstumas, pateisinant jos sudarymo termino pabaiga
2023-11-25