Santuokos nutraukimas notarine tvarka

Nuo 2023 m. sausio 1 d., įsigaliojus naujai Civilinio kodekso 3.51 straipsnio redakcijai, santuoką galima nutraukti ir notarine tvarka. Tačiau, norint pasinaudoti supaprastinta santuokos nutraukimo tvarka, turi egzistuoti sąlygų visuma:

  • nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau negu vieneri metai;
  • abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių;
  • abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs šioje srityje;
  • sutuoktiniai daugiau negu metus netvarko bendro ūkio;
  • negyvena santuokinio gyvenimo;
  • sutuoktinai neturi bendrų nepilnamečių vaikų.

Esant aukščiau nurodytų sąlygų visumai, sutuoktiniai dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu turi teisę kreiptis į bet kurį savo nuožiūra pasirinktą notarą, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.

Svarbu paminėti, kad įstatyme nėra suteikta teisė pareiškėjams, siekiant nutraukti santuoką bendru sutarimu pasirinkti, kokiu būdu pageidauja nutraukti santuoką – notarine ar teismine. Nesant įstatyme įtvirtintų išimčių, pareiškėjai, esant įvardintai sąlygų visumai, santuoką turi teisę nutraukti notarine tvarka. Tad tuo atveju, jeigu egzistuoja visos sąlygos, numatytos CK 3.54 (1) str., santuoka sutuoktinių bendru sutikimu pagal įstatymą gali būti nutraukiama tik notarine tvarka. Jeigu pareiškėjai, egzistuojant nurodytų sąlygų visumai, užuot kreipęsi į notarą, kreipiasi į teismą, pastarasis priima nutartį atsisakyti nagrinėti tokį prašymą ir išaiškina asmenims teisę kreiptis į notarą.

Esant sąlygų visuma, sutuoktiniai neturi galimybės rinktis, kokia tvarka inicijuoti santuokos nutraukimą, nes tokiu atveju jie turi kreiptis į notarą dėl santuokos nutraukimo, o tokį prašymą gavęs teismas turi atsisakyti šį prašymą nagrinėti, kaip jam neteismingą.

Dažniausiai sutuoktiniai, kreipdamiesi į notarą, susiduria su problema atitikti reikalavimą ilgiau negu vienerius metus nevesti bendro ūkio ir negyventi santuokinio gyvenimo. Sutuoktiniai, kreipdamiesi į notarą dėl santuokos nutraukimo bendru jų sutikimu, turi pateikti notarui rašytinį bendrą patvirtinimą, kad daugiau negu metus netvarko bendro ūkio ir negyvena santuokinio gyvenimo (CK 3.54 (1) straipsnio 1 dalis). Nenustačius vieno iš būtinųjų sąlygų santuokos nutraukimui notarine tvarka – bendro ūkio netvarkymo ir santuokinio gyvenimo negyvenimo daugiau nei metus – pareiškėjai turi teisę kreiptis į teismą su prašymu dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių sutikimu, nes notaras tokį prašymą tvirtinti atsisakys.

Tačiau šiai dienai nemažai klausimų kyla ir ateityje, taikant šią tvarką, neabejotinai kils, aiškinant terminą „negyvena santuokinio gyvenimo ir/ar neveda bendro ūkio”. Ar tai reiškia, kad sutuoktiniai bent metus laiko turi negyventi kartu vienoje patalpoje?

Analizuojant teismų praktiką, kur aiškinamas bendro ūkio vedimo terminas, manytina, kad negalima kategoriškai teigti, kad sutuoktiniai fiziškai neturi kartu gyventi viename būste. Manytina, kad jiems, nors ir gyvenant viename būste (tačiau skirtinguose kambariuose), kiekvienam iš jų atskirai apsirūpinant maistu, kitais būtinais daiktais, nesinaudojant bendru biudžetu, neturint sutuoktiniams būdingo emocinio ryšio, intymių santykių, neturint bendrų pirkinių bei išlaidų, toks gyvenimas negalėtų būti vertinamas kaip santuokinis gyvenimas ir bendro ūkio vedimas.

Panašūs įrašai

Rašyti komentarą

Naujausi straipsniai

Žurnalistų atsakomybė už tikrovės neatitinkančios informacijos skelbimą
2024-02-20
Vaiko gyvenamosios vietos keitimas
2024-01-12
Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo atsisakymo pagrįstumas, pateisinant jos sudarymo termino pabaiga
2023-11-25