Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas (nuo 2018 m. sausio 1 d.)

Išmokos skyrimas

prasymas-online-ismoka-vaikams-kompiuteris
www.pixabay.com

Nuo 2018 metų sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Išmokų vaikams įstatymas, pagal kurį kiekvienas vaikas turi teisę kas mėnesį gauti universalią 30 eurų dydžio išmoką, kuri mokama nuo vaiko gimimo dienos iki jis sulaukia 18 metų. Išmoka gali būti mokama ir vyresniems, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai. Prašymas išmokai gauti teikiamas elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt, o taip pat gali būti pateiktas raštu savivaldybėje. Papildomų dokumentų nėra reikalaujama pateikti,- išmoka skiriama vadovaujantis registruose esančiais duomenimis.
Prašymas išmokai gauti teikiamas tik vieną kartą ir išmoka skiriama iki vaikui sukaks 18 metų. Jeigu pilnametis vaikas ir toliau mokysis pagal bendrojo ugdymo programą, dėl tolesnio išmokos vaikui skyrimo iki baigs mokyklą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, tėvams reikės kreiptis ir pateikti prašymą iš naujo. Nuo 18 metų pats vaikas galės kreiptis dėl išmokos gavimo sau, kadangi jis įgyja pilną civilinį veiksnumą.
Nebuvo apsieita ir be įstatymo įgyvendinimo trikdžių – sausio mėnesį sistema strigo ir iš esmės buvo neįmanoma pateikti prašymo išmokai gauti, tačiau vasario vidury, anot Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, jau buvo apdorota daugiau nei du trečdaliai prašymų.

Išmokos mokėjimas

ismoka-vaikui-pinigai-eurai-
www.pixabay.com

Patikrinus prašymą ir priėmus sprendimą skirti vaikui išmoką, ji yra mokama jo tėvams/vienam iš tėvų į jų vardu atidarytą banko sąskaitą, tad nereikia atidarinėti atskiros banko sąskaitos išmokai gauti. Išmoka taip pat gali būti išmokama bet kuriame „Lietuvos pašto“ skyriuje ar savivaldybės kasoje, jeigu nėra galimybės išmokos gauti į banko sąskaitą.
Išmoka mokama pateikus prašymą kas mėnesį už praeitą mėnesį nuo sausio 1 d. Jeigu tėvai nežinojo apie įstatymo pakeitimą bei apie teisę gauti išmoką ir nesikreipė dėl išmokos mokėjimo metų pradžioje, jie galės gauti vaikui neišmokėtą išmoką už visą praleistą laikotarpį, bet ne ilgiau nei už 12 mėnesių (pavyzdžiui, kreipiantis spalio mėnesį, išmokos įsiskolinimas išmokamas už 10 mėnesių, t.y. 300 eurų dydžio suma).
Ką daryti, jeigu tėvai jau gauna išmoką? Ar įstatymo nauja redakcija įpareigoja kreiptis pakartotinai dėl išmokos gavimo? Ne. Jeigu išmoka vaikui buvo paskirta anksčiau ir jos mokėjimo laikotarpis nepasibaigęs, išmokos mokėjimas nuo 2018 m. sausio 1 d. bus tęsiamas be atskiro tėvų (globėjų) prašymo.
Valdžios atstovai teigia, kad kitąmet bus siekiama vaiko pinigus didinti iki 50 eurų už vaiką. Kaip pavyks tai įgyvendinti ir ar tai neliks vien pažadais,- bus matyti ateityje.

Užsienyje gyvenantiems

ismoka-kudikis
www.pixabay.com

Šeimoms, kurios gyvena užsienyje ir ten gauna išmoką vaikui bei vadovaujantis Išmokų vaikams įstatymo nauja redakcija tikisi šią išmoką gauti ir Lietuvoje – liūdnos naujienos, kadangi išmokos vaikui negali būti dubliuojamos. Ši išmoka gali būti gaunama tik vienoje valstybėje.
Išmoka vaikui skiriama Lietuvoje gyvenantiems asmenims. Vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, išmoka vaikui gali būti skiriama ir tuo atveju, jei nors vienas iš vaiko tėvų ir vaikas gyvena Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės šalyje ar Šveicarijos Konfederacijoje. Tėvams pateikus prašymą išmokai gauti Lietuvoje, turi būti nustatyta jų teisė į šią išmoką. Nustatant teisę į išmoką vaikui, savivaldybės administracijos darbuotojai kreipsis į kitos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalies ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingą įstaigą dėl papildomos informacijos gavimo ir valstybės, kuri turės pirmenybę mokėti išmoką, nustatymo. Tokiu atveju sprendimas dėl išmokos vaikui skyrimo bus priimtas gavus atsakymą iš kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos aiškinimu, pirmumo teisę mokėti išmoką turi ta valstybė, kurioje vienas iš tėvų užsiima darbine veikla, nepriklausomai nuo vaiko gyvenamosios vietos. Tais atvejais, kai abu tėvai dirba skirtingose valstybėse, išmoką turėtų mokėti ta valstybė, kurioje gyvena vaikas.
Taigi, jeigu, pavyzdžiui, Lietuvos piliečiai gyvena Anglijos Karalystėje, ten dirba ir gauna išmoką vaikui, jiems nebus skiriama išmoka pagal Išmokų vaikams įstatymą, kadangi tokiu atveju išmokos būtų dubliuojamos. Tačiau jeigu vaiko tėvas dirba užsienio valstybėje, o vaiko motina- Lietuvoije, kur ji su vaiku gyvena,- išmoką turėtų mokėtu Lietuvos Respublika.

NPD ir „vaiko pinigai”

pinigine ismoka mokesciai eurai.mazasjpg
www.pixabay.com

Įvedus taip vadinamus „vaiko pinigus”, buvo atsisakyta neapmokestinamųjų pajamų (NPD) lengvatos už vaikus. Tai, anot Seimo pirmosios vicepirmininkės „valstietės“ Rimos Baškienės, teisingas kelias, nes lengvata galėjo pasinaudoti ne visi tėvai.
Pagal seną tvarką, gimus vaikui, tėvai apie tai pranešdavo darbdaviui, kuris, mokėdamas atlyginimą, pritaikydavo tėvams papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD). Vaikus auginantiems tėvams pritaikius 200 eurų papildomą NPD, jų alga padidėdavo 30 eurų, kas reiškia, jog šeimos kas mėnesį sumokėdavo gyventojų pajamų mokesčio 30 eurų mažiau. Taigi, tėvai gaudavo finansinės naudos mažesnių mokamų mokesčių pavidalu. Šiuo metu, įsigaliojus naujai Išmokų vaikams įstatymo redakcijai, NPD nebetaikomas ir tėvai, norėdami gauti 30 eurų dydžio išmoką, turėtų jos prašyti.
SADM vadovybė tikina, jog tvarka keičiama siekiant sumažinti nelygybę tarp didesnes ir mažesnes pajamas gaunančių šeimų. Todėl šis įstatymo pakeitimas labiau palankus mažesnes pajamas gaunančiom šeimoms arba visai nedirbantiems. Vidutines pajamas gaunanti šeima ir toliau už kiekvieną vaiką gaus papildomus 30 eurų, tiktai ne pritaikius papildomą NPD, o paprašiusi jai skirti numatytus vaiko pinigus ir užpildžiusi reikiamus dokumentus.
Svarbu yra pažymėti tai, kad kol asmenys nesikreips dėl išmokos gavimo, jie jos negaus. Taigi, nuo dabar atsakingi ir mokesčius mokantys asmenys įgauna išmokos prašytojų ir gavėjų statusą.

Visos teisės saugomos. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją prašau nurodyti informacijos šaltinį.

Panašūs įrašai

Rašyti komentarą

Naujausi straipsniai

Žurnalistų atsakomybė už tikrovės neatitinkančios informacijos skelbimą
2024-02-20
Vaiko gyvenamosios vietos keitimas
2024-01-12
Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo atsisakymo pagrįstumas, pateisinant jos sudarymo termino pabaiga
2023-11-25