Atsakomybė už vairavimą apsvaigus

Atsižvelgiant į nuolat besikartojančius tragiškus įvykius Lietuvoje, – avarijas, nutinkančias dėl neatsargaus vairavimo išgėrus, turinčias sunkius ir dramatiškus padarinius, akivaizdu, kad transporto priemonių vairavimas apsvaigus vis dar išlieka aktualia šių dienų problema. Šiame straipsnyje išnagrinėsiu, kokios rūšies ir kokio dydžio atsakomybė taikoma asmeniui, kuris yra pagautas vairuojantis apsvaigęs.

narkotikai-psichotropines-priklausomybe-apsvaigimas-vaistai
www.pixabay.com

Už vairavimą apsvaigus gali būti taikoma arba administracinė, arba baudžiamoji atsakomybė.

Pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, ką reiškią sąvoka „vairavimas apsvaigus“. Akivaizdu, kad apsvaigimas gali būti nuo alkoholinių gėrimų, bet toli gražu ne tik nuo jų. Apsvaigti taip pat galima nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Narkotinių medžiagų sąvoka daugumai klausimų nekelia, bet gali kilti neaiškumų dėl kitų dviejų medžiagų grupių.
Psichotropines medžiagas sudaro tokios medžiagų grupės, kaip antidepresantai, raminantieji, vaistai nuo psichozės, nuotaikos stabilizatoriai. Psichiką veikiančios medžiagos yra visos kitos medžiagos kurios veikia žmogaus psichiką, sutrikdo žmogaus elgesį ir gali sukelti psichinę ir (ar) fizinę priklausomybę. Svarbu, kad asmenys, vartojantys tam tikrus vaistus (pvz. gydymo tikslais vartoja antidepresantus), žinotų kad tokių vaistų vartojimas ir vairavimas yra nesuderinami dalykai, jeigu asmuo nuo jų yra apsvaigęs.
Taigi, kaip matyti, apsvaigimas bendrąja prasme yra daug platesnė sąvoka nei apsvaigimas vien nuo alkoholinių gėrimų.

Už vairavimą apsvaigus gali būti taikoma arba baudžiamoji, arba administracinė atsakomybė.

Administracinė atsakomybė už vairavimą apsvaigus

Administracinė atsakomybė už transporto priemonės vairavimą apsvaigus taikoma asmenims, kuriems nustatytas 0,41 ir daugiau promilių neblaivumas. Jeigu asmeniui nustatytas mažesnis neblaivumo lygis, pvz. 0,2 promilės, administracinė atsakomybė jam taikoma nebus, jis bus laikomas nepažeidusiu įstatymo.
Svarbu turėti omeny, kad administracinių pažeidimų kodekse yra numatytos asmenų grupės, kuriems administracinė atsakomybė už vairavimą apsvaigus taikoma jau nuo 0,01 promilės . Tai asmenys, kuriems taikomi didesni atidumo, apdairumo, atsakingumo reikalavimai, vairuojant transporto priemonę, tokie kaip taksi automobilių, mopedų, motociklų, triračių, lengvųjų keturračių, keturračių, galingųjų keturračių, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė negu 3,5 t arba kuriose yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių vairuotojai. Pradedantiesiems (neturintiems dvejų metų vairavimo praktikos) transporto priemonių vairuotojams, taip pat taikoma 0 promilių riba.

https://www.teisevisiems.lt/wp-content/uploads/2018/02/vairavimas-apsvaigus-alkoholis-automobilis-autoivykis.jpeg
www.pixabay.com

Asmenims, nepatenkantiems į specialių subjektų ratą, administracinė atsakomybė taikoma, kai jų kraujyje nustatomas daugiau nei 0,4, bet mažiau nei 1,5 promilės alkoholio lygis. Jiems gali būti paskirta bauda nuo 300 eurų iki 450 eurų, priklausomai nuo atsakomybę lengvinančių/sunkinančių aplinkybių buvimo. Jiems taip pat skiriamas teisės vairuoti transporto priemonę atėmimas nuo 1 metų iki 1,5 metų. Taigi, įkliuvus vairuojant apsvaigus, skiriama ne tik bauda, bet ir laikinai atimama teisė vairuoti transporto priemonę.
Administracinė atsakomybė yra dar griežtesnė tuo atveju, jei transporto priemonę vairuoja apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmuo. Apsvaigimas nuo narkotinių, psichotropinių, psichiką veikiančių medžiagų nėra matuojamas kokiais nors vienetais, kaip pvz. promilės, – atsakomybei atsirasti pakanka nustatyti tik asmens apsvaigimo faktą. Tokiu atveju asmeniui taikoma bauda, kurios dydis yra nuo 300 eurų iki 860 eurų, o taip pat atimama teisė vairuoti transporto priemonę nuo 1 iki 4 metų.

Už vairavimą apsvaigus visada skiriama ne tik bauda, bet ir laikinai atimama teisė vairuoti transporto priemonę.

Administracinė atsakomybė dar griežtesnė yra tuomet, kai sustabdytas asmuo vengia neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimo. Tokiu atveju asmeniui gali būti skiriama bauda nuo 1000 iki 2000 eurų ir teisės vairuoti transporto priemonę atėmimas nuo 1 iki 4 metų.
Papildomai reikėtų pažymėti, kad atsakomybė ir teisiniai suvaržymai, paskyrus ir įvykdžius bausmę, nesibaigia. Administracinių nusižengimų kodekse numatyta, kad jeigu teisė vairuoti transporto priemonę buvo atimta už tai, kad asmuo administracinį nusižengimą padarė būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, pasibaigus paskirtam teisės atėmimo terminui iš asmens paimti dokumentai (teisės) grąžinami tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka po medicininės ir švietėjiškos atestacijos.
Medicininė ir švietėjiška atestacija – tai specialūs, iki dviejų dienų trunkantys kursai apie alkoholio žalą (juos organizuoja dauguma vairavimo mokyklų). Jei vairuotojo pažymėjimas buvo atimtas daugiau nei metams, teks iš naujo perlaikyti ir vairavimo egzaminą. Taigi, pasibaigus teisės vairuoti transporto priemonę atėmimo terminui, norint toliau vairuoti, būtina įvykdyti papildomus reikalavimus arba net išlaikyti vairavimo egzaminą pakartotinai.

Administracinė atsakomybė yra griežtesnė tuomet, kai asmuo vengia neblaivumo patikrinimo.

autoivykis-avarija-vairavimas-apsvaigus-mirtis-
www.pixabay.com

Kai asmuo, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio arba narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, pakartotinai padaro šį pažeidimą, atsakomybė žymiai pasunkėja, jei nepraėjo vieneri metai nuo paskirtos nuobaudos įvykdymo. Atsakomybė yra griežtesnė ir tuomet, jei asmuo turi nepanaikintą ar neišnykusį teistumą už nusikalstamą veiką, kurią jis padarė neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuodamas transporto priemonę. Tokiu atveju šiam pažeidėjui skiriama bauda nuo 850 eurų iki 1500 eurų, o taip pat atimama teisė vairuoti transporto priemones nuo 3 iki 4 metų. Be to, už šį pažeidimą skiriamas transporto priemonės konfiskavimas. Akivaizdu, kad antrą kartą įkliuvus už vairo apsvaigus, atsakomybė yra labai griežta, asmuo ilgam netenka teisės vairuoti transporto priemonę, o taip pat teisėtai patiria didelių finansinių suvaržymų – sumoka ne tik didelę baudą, bet ir netenka savo pažeidimo padarymo įrankio – transporto priemonės.
Kalbant apie atsakomybės griežtumą, reikėtų pažymėti, jog Administracinių nusižengimų kodeksas aiškiai nurodo, kad asmuo, kuris administracinį nusižengimą padarė būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, nuo administracinės atsakomybės neatleidžiamas.
Reikėtų turėti omenyje, kad asmuo gali būti atleistas nuo administracinės atsakomybės, jeigu jis prieš jo valią buvo apsvaigintas alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis ir dėl to nevisiškai galėjo suprasti savo veiksmų padarinius ir valdyti savo veiksmus . Taigi, jeigu asmuo sustabdytas vairuojantis transporto priemonę apsvaigęs, tačiau ji apsvaigo ne savo noru, o priverstinai (pvz. į gėrimą jam buvo įberta psichotropinių medžiagų) ir dėl šio apsvaigimo jis nesuvokia savo veiksmų (vairuoja automatiškai), jis gali būti atleistas nuo atsakomybės. Tačiau vėlgi šios aplinkybės turi būti nustatytos ir įrodytos.

Antrą kartą įkliuvus už vairo apsvaigus, asmuo ilgam netenka teisės vairuoti transporto priemonę, sumoka didelę baudą ir patirta transporto priemonės konfiskavimą.

Baudžiamoji atsakomybė už vairavimą apsvaigus

suemimas-vairavimas-apsvaigus-atsakomybe-antrankiai-policija
www.pixabay.com

Administracinė atsakomybė taikoma už transporto priemonės vairavimą apsvaigus, jeigu toks vairavimas nesukelia sunkesnių padarinių, pavyzdžiui, jeigu nėra sužeidžiami žmonės, sugadinamas svetimas turtas, padaroma žala aplinkai ir pan. Taip pat administracinė atsakomybė turi savo taikymo ribas pagal apsvaigimo nuo alkoholio lygį – administracinė atsakomybė taikoma, jeigu alkoholio lygis vairuotojo kraujyje neviršija 1,5 promilės.
Tuo atveju, jeigu apsvaigimas nuo alkoholio yra didesnio lygio (viršija 1,5 promilės) arba atsiranda sunkių padarinių (įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata arba nukentėjusiam asmeniui padaryta didelės turtinės žalos, nesunkiai arba sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata arba žmogus žuvo) asmeniui taikoma baudžiamoji atsakomybė ir žymiai griežtesnės bausmės. Pavyzdžiui, už vairavimą apsvaigus, kai alkoholio kiekis viršija 1,5 promiles, asmeniui gali būti skirtas laisvės atėmimas iki 1 metų, o vairavimas apsvaigus, jeigu dėl to žuvo žmogus – laisvės atėmimas net iki 10 metų. Skiriant bausmę, taip pat yra konfiskuojama transporto priemonė. Svarbu yra pažymėti ir tai, kad teismas, nagrinėdamas baudžiamąją bylą, gali ne tik paskirti asmeniui bausmę, konfiskuoti transporto priemonę, bet ir, esant pareikštam civiliniam ieškiniui, iš nuteistojo priteisti žalos atlyginimą nukentėjusiajam už jo turto sužalojimą, sveikatos sutrikdymą arba jo šeimos natriams, jeigu nukentėjusysis žuvo.

Jeigu apsvaigimas viršija 1,5 promiles, asmeniui yra taikoma baudžiamoji atsakomybė.

Taigi, akivaizdu, kad atsakomybė už vairavimą apsvaigus tampa vis griežtesnė, neigiamos pasekmės tęsiasi vis ilgiau, o atgauti teises tampa vis sudėtingiau.

Visos teisės saugomos. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją prašau nurodyti informacijos šaltinį.

Panašūs įrašai

Rašyti komentarą

Naujausi straipsniai

Žurnalistų atsakomybė už tikrovės neatitinkančios informacijos skelbimą
2024-02-20
Vaiko gyvenamosios vietos keitimas
2024-01-12
Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo atsisakymo pagrįstumas, pateisinant jos sudarymo termino pabaiga
2023-11-25